С go2holiday.bg спестявате време и незабравимата почивка е гарантирана!

 

Ако сте решили да изкарате лятната си почивка на БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ, go2holiday.bg е точното място.

Нашият дългогодишен опит от повече от 11 години работа с хотелиерите в родните курорти, личните ни контакти и големият брой обслужени туристи ни дават възможност да предлагаме качествени услуги на конкурентни цени.

Благодарение на изключително доброто познаване на хотелската база и професионализмът на нашите служители, ние ще Ви предложим най-подходящото за Вас място за настаняване спрямо вашите изисквания и бюджет.

За да гарантираме спокойна и усмихната почивка на нашите клиенти, ние разполагаме с локални офиси в к.к. Златни Пясъци (покриващ северното Черноморие) и к.к. Слънчев бряг (за южното Черноморие), отворени 7 дни в седмицата.

Нашият високо квалифициран и амбициозен екип на място може да ви разкаже за интересните места и атракциони, които да завършат вашето изживяване, както и да ви съдейства в случай на затруднение с ползваните от нас продукти и услуги.

Ние вярваме, че вниманието към детайла и индивидуалното отношение към всеки от нашите клиенти са ключът към вълнуваща и незабравима почивка и работим неуморно за да гарантираме коректно и отлично обслужване.

 

Много чуждестранни фирми вече ни се довериха за обслужване на техните клиенти в България, доверете ни се и Вие!

Нашите клиенти:

anextour_logo.png papilon_logo.png Akunion_loog.png  bookandtravel_logo.png kompass_logo.png odeno_logo.png Savana_logo.png Orex_logo.png pilot_logo.png skideal_logo.png 

 

 

go2holiday.bg е сайт на "Гоу Ту Холидей" ООД за продажба на хотелско настаняване в България. За да се запознаете с възможностите за пътуване в чужбина, моля посетете https://go2holiday.net.

 

ОРГАНИ ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА „ГОУ ТУ ХОЛИДЕЙ“ ООД:

  • МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
  • КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

„ГОУ ТУ ХОЛИДЕЙ“ ООД е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност под №: BG200993640

Удостоверение за регистрация РД-16-252/02.03.2010 за извършване на туроператорска дейност, издадено от Министерство на туризма.

Застрахователна полица „Отговорност на туроператора“ № 00088141/13062210000100 от 26.01.2022 г. със застрахователна компания ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, с ЕИК 121130788.

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Гоу Ту Холидей ООД e одобрен като бенефициент по проект BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. Глобалното разпространение на COVID-19 през 2020г. и въведените карантинни и ограничителни мерки за гражданите доведоха до нарушаване функционирането на почти всички икономически дейности както в световен, така и в европейски и национален мащаб. Пандемията от COVID-19 оказа безпрецедентен натиск върху туристическата екосистема на Европейския съюз. Туристическите предприятия бяха изправени пред сериозна криза на ликвидността, като според оценки на авторитетни аналитични институти загубите от приходи на европейско равнище са достигнали 85 % за туроператорите и туристическите агенции към средата на 2020 година спрямо същия период от миналата година. В национален мащаб разпространението на социално-икономическите последици от пандемията се отрази върху предприятията в областта на туризма и свързаните с тях услуги, като тези предприятия бяха изправени пред съществен риск от задълбочаване на наблюдаваната тенденция за преустановяване на тяхната дейност. Предвид изложеното, фокусът на процедурата е насочен към туроператорите и туристическите агенти, които предлагат туристически пакети, включващи  ползването на основни туристически услуги за  входящ и изходящ туризъм на територията на Република България.

 

Резултатите от изпълнението на проекта са:  С получаване на помощта по проекта BG16RFOP002-2.092-0032-С01 по ОПИК Гоу Ту Холидей ООД получи подкрепа във връзка с преодоляване на недостига на оборотни средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19,   беше ни осигурен оборотен капитал за справяне с и преодоляване на икономическите последствия за дружеството, продължаване на дейността ни като туроператор след приключване на проекта и стабилност на работните места. Помощта ни осигури устойчивост при осъществяване на дейността на компанията, като недопускане на задлъжнялост, покриване на разходи за текущи нужди, за външни услуги, както и покриване на разходи за оперативен капитал.

 

EU_funded_projects

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------